13 Aralık 2009 Pazar

Redoks(İndirgenme Yükseltgenme) Tepkimeleri, Aktiflik...


Bakır (II) sülfat(CuSO4) çözeltisinin içerisine, bakırdan daha aktif olan Çinko levha daldırılması neticesinde, Çinkonun Sülfat iyonları ile tepkime vererek bakırı açığa çıkarması deneyi.
Aslında bu bir yükseltgenme-indirgenme tepkimesidir.(Redoks)Çinko burada yükseltgenir. Bakır ise indirgenir. Tepkime ise şu şekildedir:
Zn(k) + CuSO4(suda) → ZnSO4(suda) + Cu(k)
Burada aktifliğin de tanımını yapmak yerinde olacaktır. Aktiflik, metalik ve ametalik aktiflik olmak üzere 2'ye ayrılır. metalik aktiflik bir elementin elektron verme isteğinin bir ölçüsüdür. Bir element ne kadar çok elektron vermek isterse metalik aktifliği de o kadar yüksek olur. Bir metalin elektron verme eğilimi son yörüngedeki elektronlarının(değerlik elektronlarının) hareketliliği ile ilgilidir. Metal ne kadar çok elektron vermek isterse, son yörüngesindeki elektronlar o kadar hareketlidir.
Ametalik aktiflik ise elektron alma isteğinin bir ölçüsüdür. Bir ametal ne kadar çok elektron almak isterse ametalik aktifliği o kadar yüksek, dolayısıyla son yörüngedeki elektronları o kadar sağlam durur.
Periyodik cetvelde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe Metalik aktiflik azalırken ametalik aktiflik artar.

Hiç yorum yok: