14 Aralık 2009 Pazartesi

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler..

















Maddelerin dış yapısında meydana gelen değişimlere Fiziksel Değişimler adı verilir. Maddenin iç yapısında bir değişim gerçekleşmez ve eski haline dönüşümü genellikle kolay olur. Örneğin hal değişimleri(erime, kaynama, yoğunlaşma ve donma), kağıdın yırtılması, camın kırılması, mumun erimesi, şekerin suda çözünmesi fiziksel olaylardır. Dikkat edilecek olursa kağıt yırtıldığında cam kırıldığında ve buz eridiğinde başka bir maddeye dönüşmüş olmaz. Dolayısıyla fiziksel özellikler ölçülebilen ve gözlenebilen özelliklerdir. Örneğin yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası, çözünürlük, iletkenlik, esneklik, sertlik fiziksel özelliklerdendir.
Maddelerin iç yapısında meydana gelen değişmelere ise Kimyasal değişimler adı verilir. Maddelerin iç yapısı ile ilgili özelliklere de Kimyasal Özellikler denir.
Kimyasal değişimde madde artık, başka bir maddeye dönmüştür. Eski haline dönüşüm oluyorsa, ancak kimyasalla yollarla gerçekleşebilir. Örneğin kağıt yandığında karbondioksit, su buharı ve is oluşur. Bütün yanma olayları(kağıdın, odunun, mumum yanması vs.) kimyasal değişimdir. Aslında demirin paslanması da bir yanma olayıdır ve yanma olayları oksijenle gerçekleşir. Çünkü demir paslandığında havadaki oksijenle tepkimeye girerek Demir Oksit(pas) oluşturur ve kütlesi artar. Tabi demirin paslanması çürümesi anlamına gelir. Bunun içindir ki demirlerin üzeri havadaki oksijenle temasını kesmek için, yani paslanmasını önlemek için boyanır. Bu şekilde uzun süre dayanır. Bunun dışında kimyasal değişimlere örnek olarak sütün bozunması, sütün yoğurda dönüşmesi, yemeğin bozunması, kanın pıhtılaşması, yumurtanın pişmesi ve bütün tepkimeler(asit-baz, redoks vs.) örnek olarak verilebilir.

Hiç yorum yok: